SunFiber

Słońce w każdym miejscu,

w którym chcesz.

Czym jest SunFiber?

Urządzenie dostarczające światło słoneczne w ciągu dnia do miejsc gdzie było to do tej pory niemożliwe bądź znacznie utrudnione. Natomiast w nocy lub podczas słabego oświetlenia jest automatycznie wspomagane światłem z wykorzystaniem diod LED zastępując całkowicie tradycyjne oświetlenie

Nasze rozwiązanie przyczyni się do poprawy zdrowotności i oszczędności na energii elektrycznej.

Naświetla dla Twojego domu

Naświetla dla obiektów komerycyjnych (premium)

Nasz produkt

Na jakie wyzwania współczesnego budownictwa odpowiada nasz produkt?Technologiczne

Brak dostępu do światła dziennego (słonecznego) w pomieszczeniach wewnątrz budynków i w podziemiach

Zdrowotne

Obciążenie wzroku i nienaturalna charakterystyka światła sztucznego zmniejszająca wydajność i komfort pracy oraz odpoczynku

Ekonomiczne

Wysokie rachunki za energię elektryczną służącą do oświetlania pomieszczeńŚrodowiskowe

Obciążenie środowiska naturalnego przy produkcji energii elektrycznej i większa podatność na black-outPoznaj korzyści jakie wynikają z zastosowania naszego rozwiązania

uzupełnia światło dzienne
w okresach przejściowych energooszczędnym i inteligentnym oświetleniem wykorzystującym technologię LED

jest oparte o proste i bezobsługowe rozwiązania oraz nie zawiera drogich
i awaryjnych układów mechaniczno-elektronicznych

wykorzystuje światło pochodzące bezpośrednio z tarczy słonecznej
i rozproszone

jest dostosowane do różnych pomieszczeń znajdujących się w odmiennych częściach obiektu

jest rozwiązaniem ekologicznym oraz energooszczędnym, wpisuje się
w zasady zrównoważonego rozwoju

Nasz produkt posiada dwie opinie o innowacyjności, jak rownież analizę Freedom to operate

 

Strefa Klienta

Nasze rozwiązanie znajduje wielu odbiorców

Klient Indywidualny

Naświetla w Twoim domu

Inwestor

Naświetla w obiektach komerycyjnych

Architekt

Projektowanie światła dziennego

Wykonawca

Współpraca z instalatorami

Innowacja. Efektywność. Powszechność.

SunFiber oferuje proste, tanie, powszechne i niskoawaryjne rozwiązanie na dostarczenie światła naturalnego, w każde miejsce. Jednocześnie przyczynia się do poprawy jakości i warunków pracy oraz mieszkania.

OfertaKontakt

Nazwa projektu: Naświetlacz światłowodowy

Cele projektu: Projekt polega na stworzeniu rozwiązania transportującego światło słoneczne (dzienne) w paśmie światła widzialnego do pomieszczeń i przestrzeni nie mających bezpośredniego kontaktu z przegrodami zewnętrznymi tj. dach czy ściana, z wykorzystaniem techniki światłowodowej, w celu oświetlenia tych przestrzeni światłem naturalnym.

 Planowane efekty: W wyniku realizacji projektu skomercjalizowany zostanie produkt SunFiber i osiągnięty cel zmniejszenia problemu zmęczenia narządu wzroku podczas pracy w oświetleniu sztucznym (nieprzyjemna barwa, migotanie, emitowanie światła niebieskiego); niwelacja problemu nieprawidłowego odwzorowania barw; zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną służącą do oświetlenia pomieszczeń i przestrzeni; zmniejszenie ograniczeń w kształtowaniu bryły budynku związanych z koniecznością zastosowania rozwiązań transportujących światło dzienne do przestrzeni w których znajdują się stałe stanowiska pracy oraz zmniejszenie kosztów związanych z wykonywaniem obiektów w w/w sposób; zmniejszenie strat ciepła poprzez zmniejszenie niezbędnej powierzchni przegród przeziernych. Rezultatem/efektem realizacji projektu będzie wytworzenie innowacyjnego urządzenia transportującego światło, naświetla światłowodowego SunFiber

 Wartość projektu: 1 280 337.00 PLN

 Wkład Funduszy Europejskich: 999 940.00 PLN